Actueel

Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk

De gemeenteraad is gevraag om een krediet van ca 3M€ ex BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van de verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk.

D66 Oirschot is zeker voorstander om de drukte op de Kempenweg en in Moorland en Slingerbos aan te pakken. Maar is de verbindingsweg echt een verbetering? Zijn de voorgeschotelde bedragen wel correct? Wat is de verwachten aantallen voertuigen door het gebied. D66 heeft over dit onderwerp een aantal vragen gesteld

2021-05-20 Raadsvragen randweg (1).docx