Kandidatenlijst


Fractievoorzitter

Hoofdfunctie:

P&O-adviseur


Politieke functies:

2018-heden fractievoorzitter

2016-heden gemeenteraadslid

2014-2016 burgerraadslid


Portefeuilles:

Onderwijs, Openbare orde en veiligheid, Intergemeentelijke samenwerking, Bestuurlijke vernieuwing, Inwonerparticipatie, Communicatie en branding.


Even voorstellen:

In 2013 realiseerde ik me dat ik bij iedere verkiezing en het invullen van de kieswijzers weer uitkwam bij D66 en in juni 2013 ben ik dan ook lid geworden. Als snel werd ik zo gegrepen door het enthousiasme en de herkenning van de politieke ideeën bij de andere leden dat ik in 2014 actief werd als burgerraadslid. Twee jaar later viel er een raadszetel vrij die ik vol overtuiging ben gaan invullen. Bij de verkiezingen van 2018 had ik de eer om lijsttrekker en fractievoorzitter te mogen worden, een rol die ik nog steeds met plezier maar vooral met overtuiging vormgeef.

Burgerraadslid

Hoofdfunctie:

IT-ondernemer


Politieke functies:

2018-heden burgerraadslid

2016-2018 fractievoorzitter

2010-2018 gemeenteraadslid


Portefeuilles:

Grondzaken en vastgoed, Verkeer en vervoer, Vrijetijdseconomie, Sport, Accommodatiebeleid, Subsidiebeleid, Dienstverlening en organisatie, Inkoop en aanbesteding, Beheer openbaar domein en servicebedrijf, Informatieveiligheid.


Even voorstellen:

Harry Sauer is een IT-ondernemer met oog voor de samenleving. Vanaf het eerste uur was hij betrokken bij de oprichting van D66 Oirschot in 2009. Hij was fractiesecretaris en lid van de gemeenteraad van 2010 tot 2018, de laatste twee jaar hiervan als fractievoorzitter. Sinds 2018 is hij burgerraadslid. Ook was hij kartrekker voor de lokale campagnes. Zijn persoonlijke speerpunten voor de gemeente Oirschot zijn investeren in duurzame energietechnieken, verantwoord groen in de woonwijken, maatwerk rond de privatisering van sportverenigingen, betere veilige verbindingen, A58 verbreden en minder sluipverkeer, veiligheid voor fietsers en voetgangers en stoepen plaatsen waar nodig.

Burgerraadslid

Hoofdfunctie:

Student


Politieke functies:

2021-heden burgerraadslid


Portefeuilles:

Duurzaamheid en klimaat, Transitie landbouw en veehouderij, Dierenwelzijn, Natuur en landschap, Milieubeheer en afval, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Omgevingswet, Centrumontwikkeling.


Even voorstellen:

Mijn naam is Willem Verouden. Ik ben 26 jaar en studeerde economie en filosofie aan de Universiteit van Tilburg. In 2021 besloot ik me aan te sluiten bij de grote groep betrokken burgers van allerlei politieke kleuren die zich onvermoeibaar inzetten voor de lokale politiek. Ik werd burgerraadslid namens D66, schreef mee aan het verkiezingsprogramma en had daarmee de mogelijkheid om me actief in te zetten voor Oirschot en de zaken die me aan het hart gaan. Als nummer drie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart ga ik hier graag mee door, voor een groen en gezond Oirschot! Vragen of opmerkingen zijn altijd welkom via w.verouden@oirschot.nl.

Burgerraadslid

Politieke functies:

2022-heden burgerraadslid


Portefeuilles:

Financiën en belastingen, Economische zaken, Kunst, cultuur en erfgoed.


Even voorstellen:

Sinds de start van D66 Oirschot in 2009 is Jan bij D66 Oirschot betrokken. Al veel langer was D66 voor Jan het GPS (Groen – Progressief – Sociaal) voor zijn politieke keuze. In onze Oirschotse afdeling heeft Jan diverse bestuursfuncties gehad. Als actief lid is hij een grote ondersteuning voor de fractie.


Carla van de Schoot

Burgerraadslid

Politieke functies:

2024-heden burgerraadslid


Portefeuilles:

Volksgezondheid, Zorg en welzijn, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg, Ouderenbeleid, Beschermd wonen, Sociale zaken en werkgelegenheid, Armoedebeleid, Participatiewet, Opvang vluchtelingen.

Fractieondersteuning

Lang geleden opgegroeid in bittere armoede, zelf een studie geregeld en nu al jaren actief als vrijwilliger in het sociaal domein, in de regio en Oirschot. Als inspreker voor 'de zorgvragende burger' heeft Carel voor de gemeenschap een grote bijdrage geleverd.

Mijn, ons, pas verbouwde huis is toekomstbestendig voor onze gezinssamenstelling en nagenoeg energieneutraal; dat zouden meer bewoners moeten kunnen doen.

Fractieondersteuning

Graag stel ik me voor. Ik ben Saskia van Wezel-Maas en sinds 1 december burgerraadslid voor D66 Oirschot. Ruim 4 jaar woon ik nu met veel plezier in Oirschot, met mijn man Jeroen en twee kinderen Stijn en James. Na onze intrek in dit mooie dorp was ik positief verrast door de gezellige en sociale sfeer die hier heerst en de actieve gemeenschap. En ik draag hier dan ook graag mijn steentje aan bij. Als Marketing en Communicatie manager heb ik 13 jaar bij Philips in Eindhoven gewerkt. In 2019 ben ik als zelfstandig Communicatie adviseur gestart en adviseer ik verschillende opdrachtgevers. De flexibiliteit die dit met zich meebrengt geeft mij de kans om de lokale politiek te leren kennen en mijn bijdrage te leveren aan ons mooie Oirschot vanuit de waarden van D66. In mijn vrije tijd dans ik graag bij Friz, doe ik aan yoga en crossfit en help ik als adviseur de communicatiewerkgroep van de Goede Doelen Week. 

Fractieondersteuning

In haar dagelijks werk is Marijke verantwoordelijk voor de verkoop van (bad)meubelen bij één van de grootste meubelwinkels ter wereld. In haar vrij tijd is ze regelmatig te vinden op de tennisbaan of aan het wandelen door de natuur. Veel tijd besteedt ze ook aan haar kleinkinderen. Kenmerkend is haar sociaal gevoel en het altijd klaarstaan voor een ander. In 2010 is Marijke lid geworden van D66 Oirschot.

Fractieondersteuning

Fractieondersteuning

Fractieondersteuning

Ik vind het fijn dat D66 een progressieve partij is die erg op de toekomst gericht is. Ik vind het goed dat D66 realistisch is over bepaalde uitdagingen zoals het klimaatprobleem en daar ook op lokaal niveau mee aan de slag gaat.

Ik schrijf graag, ik heb net een uitgeefcontract gekregen bij Kobo. In één van mijn boeken die volgend jaar kerst wellicht uit gaat komen is Oirschot decor in een aantal romantische feel-good scenes ;) Ik ben trouwens ooit, lang geleden, begonnen met een artikeltje dat ik mocht schrijven in het Weekjournaal :) Ik werk ook als vrijwilliger bij de bieb waar ik onder andere een programma coördineer met voorlezers voor kinderen (VoorleesExpress).

Veranderingen op lokaal niveau kunnen grote impact hebben. Oirschot blijft vernieuwen en dat vind ik belangrijk. Wat mij betreft wordt Oirschot nog groener en komen er meer innovatieve flexibele woonoplossingen.