D66 Oirschot


Marienette Wemelsfelder kandidaat-lijsttrekker

Marienette heeft zich opnieuw kandidaat gesteld als lijsttrekker in Oirschot voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De D66 leden die woonachtig zijn in Oirschot kunnen hun stem uitbrengen tijdens de lijsttrekkersverkiezing van 14 tot 30 juni 2021.


Lees hier meer

Raadsvraag: Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk

De gemeenteraad is gevraag om een krediet van ca 3M€ ex BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van de verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk.

D66 Oirschot is zeker voorstander om de drukte op de Kempenweg en in Moorland en Slingerbos aan te pakken. Maar is de verbindingsweg echt een verbetering? Zijn de voorgeschotelde bedragen wel correct? Wat is de verwachten aantallen voertuigen door het gebied. D66 heeft over dit onderwerp een aantal vragen gesteld. Deze vragen vindt u hier.

Het Aquaduct bij Oirschot lijkt een stukje realistischer te worden nu ook Provinciale Staten van Noord-Brabant zich erachter hebben geschaard.


Eindhovensdagblad, Janske Mollen 21-05-21, 19:49


Een motie van D66, CDA en de Partij voor de Dieren om de benodigde 30 miljoen euro mede te zoeken, voor het door Oirschot zo gewilde aquaduct voor de verbreding van de A58, werd met een ruime meerderheid aangenomen.

De motie werd al enkele weken geleden ingediend in de vergadering van Provinciale Staten, maar kwam niet tot stemming vanwege de duur van die vergadering. Vanavond werd de knoop doorgehakt.

Of het alleen de argumenten van D66-Statenlid Ine Meeuwis waren of ook de brief die namens de hele Oirschotse gemeenteraad naar de Statenleden is gestuurd, is niet duidelijk, wel dat 39 Statenleden voor de motie stemden (11 tegen).

De voltallige Oirschotse gemeenteraad probeerde extra druk op de ketel te zetten met een brief aan de Statenleden die vanavond zouden moeten stemmen over de motie. ‘Om de minister te overtuigen haar startbeslissing te heroverwegen, zeker daar die genomen is op financiële gronden, helpt het enorm als de provincie positief staat tegenover een eventuele cofinanciering van dit alternatief', schrijft de raad.

Ze voerde daarvoor nog wat verduidelijkende argumenten aan: ‘Er valt een enorme winst voor de gezondheid van de inwoners van Oirschot te behalen. Een aquaduct levert substantiële vermindering van geluidsoverlast én verbetering van de luchtkwaliteit’.

‘Dit in een gebied waar de leefbaarheid reeds belast wordt door een combinatie van vliegverkeer (Eindhoven Airport en laagvlieggebied helikopters), intensieve veehouderij en de A58'.

Vertraging

Dat er een eventuele vertraging van de verbreding van de A58 zou kunnen optreden, kan volgens de Oirschotse raad beperkt blijven. ‘Indien op niet al te lange termijn besloten wordt om voor een aquaduct te kiezen, kan deze oplossing nog meegenomen worden in de huidige planvorming. De planvorming die, zo heeft de minister inmiddels bevestigd, toch al 1 tot 3 jaar vertraging heeft opgelopen als gevolg van de stikstofproblematiek en de Coronacrisis. Deze vertraging kan nu benut worden om gelijktijdig een aquaduct te ontwerpen en mee te nemen in de planvorming. Bovendien kan je je zeker afvragen of het wijs is om de urgentie van de korte termijn te laten prevaleren boven de zware belangen voor Oirschot voor een lange termijn van 40 jaar’.

Baten en lasten

‘De genoemde 30 mln. betreffen enkel de méérkosten van een aquaduct ten opzichte van de huidige plannen. De financiële baten, zoals waardestijging van grond en woningen, zijn nog niet verdisconteerd. Als voorbeeld willen we u verwijzen naar de situatie bij Maastricht. Vooraf is daar een batenanalyse uitgevoerd naar het ondertunnelen van de A2. Die baten werden geraamd op circa 12 miljoen. Na uitvoering blijken die baten rond de 200 miljoen uit te zijn gekomen! En dat staat nog los van de ‘leefbaarheidsbaten’. Een signaal dat we u zeker mee willen geven”.

De lokale afdelingen van landelijke politieke partijen gaan deze brief delen met Tweede Kamerleden van hun partijen en hun social media-kanalen, is het voorstel van de Oirschotse afdeling van D66.

Zie ook: de brief aan de Provinciale Staten

de brief aan de minister

Jan Koonings, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau!

26-04-2021


Op maandag 26 april ontving Jan Koonings een Koninklijke onderscheiding . Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling bracht het feestelijke nieuws met een persoonlijke speech aan de voordeur.Vanaf het eerste moment, zomer 2009, is Jan actief bij onze partij. Voorzitter en penningmeester geweest en nog veel belangrijker altijd beschikbaar voor een goed advies. Altijd meedenkend, wat is goed voor de samenleving en hoe kan D66 Oirschot dat tot uitdrukking brengen. Opvallend is dat Jan heeft gekozen om uit de politieke schijnwerpers te blijven. Het gevolg van deze bescheidenheid is dat slechts een kleine kring echt weten wat zijn bijdrage is geweest voor D66 Oirschot en daarmee voor de politiek in Oirschot.


Behalve voor D66 Oirschot was en is jan op vele fronten als vrijwilliger actief en mede daarom heeft hij deze eer volle onderscheiding verdiend.

Wij feliciteren Jan van harte met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageHarry SauerJan KooningsSaskia van Wezel-MaasMarienette WemelsfelderCarousel image


Sluit jij je bij ons aan?

We zijn erg benieuwd of en hoe jij een rol zou willen spelen bij D66 Oirschot?
Wat fijn dat je onderstaande vragen wilt beantwoorden.
Dit kost je maar een paar minuutjes. Alvast super bedank
t.
Ga nu naar de Enquête
Gewoon een keer meeluisteren bij een fractievergadering? Of mee praten over de actuele onderwerpen. Meld je aan via info@d66oirschot.nl