Besluitvormende raadsvergadering 30-11-2021

Betoog “motie verhuurdersheffing”
Betoog aanpassing verordening jeugdhulp
Betoog evaluatie veehouderijbedrijf
Betoog rotonde sportparklaan – N395
Betoog strategische visie sociale leefomgeving
Betoog verordening inburgering Oirschot 2022